Uporabnost NFT-jev v turizmu in turističnem marketingu
Za turizem sta bili zadnji dve leti težki in »vetrovni«, kar zgodovinsko gledano pomeni priložnost za inovacije. NFT-ji danes preplavljajo svet in turizem pri tem ni nobena izjema. Po začetni navdušenosti ozke ciljne skupine se danes namreč sprašujemo o širokem potencialu, ki ga imajo NFT-ji na vseh področjih delovanja družbe.

Urša Mivšek Sitar, direktorica in ustanoviteljica April 8 in This is Better, bo predstavila njihovo uporabnost v turizmu in turističnem marketingu – tako z vidika teoretskih možnosti kot tudi s konkretnimi primeri že izvedenih aktivnosti.