Chaosamran_Studio/Shutterstock

Zuckerbergovo metavesolje bo po mnenju mnogih povzročilo pravo revolucijo v naših življenjih. Pri platformi Walkme.com s pomočjo spletnega analitičnega orodja SEMrush ugotavljajo, katere evropske državljane metavesolje najbolj zanima.

Metavesolje bo z izkoriščanjem obsežnih zmogljivosti tehnologij, kot sta navidezna (VR) in obogatena resničnost (AR), ustvarjalo digitalne interakcije in izkušnje, ki naj bi brezhibno posnemale resnični svet. Vse, kar je povezano z metavesoljem, naj bi trenutno najbolj zanimalo Francoze, s povprečno 1020 mesečnimi spletnimi iskanji o tem pojavu na milijon uporabnikov interneta v državi. Na drugem mestu je Velika Britanija s povprečno 942 spletnimi iskanji na mesec, sledijo pa ji Švica (831), Nemčija (778) in Belgija (659). Slovenije med obravnavanimi državami ni, ker niso imeli na voljo dovolj podatkov.

Po mnenju Rafaela Swearyja, predsednika in soustanovitelja Walkme.com, je pojav metavesolja odprl portal neskončnih možnosti, ki bodo še bolj poglobile meje med virtualnim in fizičnim svetom. »Nekatere evropske države so že v zgodnjem razvoju bolj zainteresirane za metavesolje kot druge. Ker ta pojav postaja vse bolj prepoznaven, razumevanje njegovega velikega potenciala pa je čedalje večje, bo tudi zanimanje ljudi zagotovo še raslo,« pravi. Za tiste, ki želijo izvedeti več, pa navaja nekaj ključnih osnov o metavesolju:

  • metavesolje bo decentralizirano. Vse transakcije, ki se bodo izvajale znotraj njega, bodo podprte s tehnologijo veriženja blokov, poleg tega bodo javne in zlahka sledljive in zato zelo varne.
  • metavesolje bo izjemno realistično.
  • omogočalo bo veliko svobode in bo neskončno. Uporabniki bodo lahko v metavesolje vstopili kadar koli in od koder koli na svetu. Metavesolje bo brez omejitev, vedno bo aktivno in ga ne bo mogoče ponastaviti ali izklopiti. Prav tako ne bo omejitev glede panog ali dejavnosti, ki se lahko odvijajo v njem.