Na DIGGIT-u seveda nismo pozabili na prihodnost prodaje in marketinga. Igor Pauletič, soustanovitelj in direktor FrodX-a, poudarja, da lahko vedenje stranke med dvema nakupoma bistveno bolj izkazuje njeno zvestobo kot zgolj opravljeni nakup.

Podjetja, ki so sposobna spremljati vedenje stranke tudi v vmesnem času med nakupoma, spoznajo, kako pogosto se ta spomni nanje. Bolj ko podjetje pozna stranko, z bolj primernim »darilom« se ji zna zahvaliti za njeno naklonjenost in zvestobo. Morajo pa biti sposobni spremljati tudi odtis strankinih aktivnosti in jo tudi na osnovi teh podatkov obravnavati v skladu z njenimi interesi. Teh zagotovo nikoli ne bodo znala prepoznati izključno na osnovi preteklih nakupov, na čemer še vedno temelji večina programov zvestobe slovenskih družb.