Govorec

Tina Žmuc Reflak

vodja marketinga za področje varnosti za IBM Centralno in Vzhodno Evropo
vodja marketinga, IBM Slovenija