Diggit 10 Konferenca o prihodnosti

OSEBNA UDELEŽBA:

Dogodek ima pridobljeno DIMAQ akreditacijo, ki jo podeljuje IAB Slovenija in je usklajen s predpisanim DIMAQ učnim načrtom izobraževanja na področju digitalnega marketinga.