Diggit 10 Konferenca o prihodnosti

Matej Černe

Matej Černe je redni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V raziskovalnem, pedagoškem in svetovalnem delu se osredotoča na inovativnost, ustvarjalnost, organizacijsko vedenje, ravnanje z ljudmi ter vodenje v digitalni dobi. Za svoje raziskovanje je prejel številne mednarodne in domače nagrade, med drugim je prejemnik Zoisovega priznanja Republike Slovenije za odmevne raziskovalne dosežke.


Tehno-stres ali tehno-izziv? 

Digitalizacija poudarja pozitivne in negativne učinke neprestane virtualne povezanosti in vpliva na emocionalno in družbeno življenje posameznika. Matej bo tako govoril o pasteh in priložnostih digitalizacije v dobi umetne inteligence. Pri odločitvah glede ekonomskih rezultatov ali trajnosti ne le naših podjetij, pač pa predvsem ljudi, njihovega zdravja in dobrega počutja pa je nujno v ospredje postaviti človeka in elemente zdravega delovnega okolja podpreti s tehnologijo.