Dober digitalni projekt je po mnenju Jureta Dolerja, predsednika žirije 10Diggita in direktorja engagency, transparentno predstavljen projekt, ki ima v digitalnem okolju (pozitiven) vpliv na ciljno skupino in dosega svoje zastavljene cilje.

»Predvsem pričakujem prijavo zanimivih projektov, ki so imeli v digitalnem okolju tak ali drugačen (pozitiven) vpliv na ciljno skupino, ki so jo skozi svoje aktivnosti nagovarjali. In seveda, zelo je pomembno, da so prijavljeni projekti realno ter transparentno predstavljeni s strani prijaviteljev – kakšni so bili cilji, rezultati, koncept, ciljne skupine, kreativne rešitve, uporabniška izkušnja, doseg itd. ter seveda komunikacijski in promocijski podporni kanali. Pri čemer zares ni bistveno, ali je imel projekt lokalen, regionalen, nacionalen ali celo mednaroden doseg – pomembno je, da je dosegel (ali vsaj zasledoval) svoje zastavljene cilje; v kakršnem koli dometu ali okolju že. Vse to bo dalo žiriji boljši vpogled in možnost čimbolj realnega ocenjevanja.«